Sociaal-emotionele vaardigheden

Sociaal vaardig wil zeggen:

Goed met jezelf en anderen omgaan.

Conflicten kom je overal tegen. Niet alleen bij volwassenen maar ook bij kinderen. Soms zijn conflicten onvermijdelijk. Het is dan belangrijk dat je handvatten hebt om de conflicten op een juiste en bevredigende manier, voor beide partijen, op te lossen oplossen. Het gebruik van positieve oplossingsstrategieën, waarbij er juist niet gekeken wordt naar wat de ander fout heeft gedaan maar meer wat kinderen zelf kunnen bijdragen om het conflict een positieve wending te geven, voorkomt de kans op herhaling van dezelfde situatie. De conflicten en de vicieuze cirkel worden dan eerder doorbroken en op bevredigende wijze opgelost. Er blijft geen negatieve spanning hangen.

Het is belangrijk dat kinderen op jonge leeftijd goed leren omgaan met conflicten. Mensen krijgen bij het woord conflict vaak negatieve gedachten. Er wordt al snel aan ruzie en geweld gedacht. Maar juist met goede en direct inzetbare oplossingsstrategieën kan escalatie worden voorkomen. De positieve kant van een conflict is dat je voor jezelf leert opkomen. Kinderen leren al op jongen leeftijd oplossingen zoeken voor diverse situaties, wat hen sterker maakt en hun sociale ontwikkeling stimuleert. Ze leren dat ze met behulp van positieve oplossingsstrategieën naar anderen duidelijk moeten zijn, ze kunnen steeds beter hun eigen grenzen aangeven en ze weten ook steeds beter waar de grenzen van een ander liggen.

Wanneer kinderen conflicten zelf kunnen oplossen groeit niet alleen hun zelfvertrouwen maar leren ze ook steeds beter om te gaan met de eigen emoties en de emoties van een ander. Het komt nog steeds voor dat een kind iets zegt wat als een grapje bedoeld wordt, maar wat door de andere partij niet als zodanig wordt opgevat. Wanneer kinderen tijdig zulke situaties en gevoelens bij zichzelf en anderen herkennen, roept dit minder snel conflicten op.

Naast het erkennen en herkennen van gevoelens speelt luisteren naar een ander en de manier waarop je iets zegt ook een grote rol. Daarom komen de volgende oplossingsstrategieën in de sociale vaardigheidstraining van Samen Sterk steeds op verschillende manieren aan bod.