Samen Sterk

Het belangrijkste doel van de sociale vaardigheidstraining Samen Sterk is dat een kind weer positief over zichzelf en de ander leert denken. Hierdoor hebben kinderen minder last van sociale stress. Ze krijgen meer zelfvertrouwen en zitten weer beter in hun vel. Uit onderzoek is gebleken dat kinderen na het volgen van de training zich beter kunnen concentreren en betere leerresultaten behalen. De verklaring hiervoor is dat kinderen niet alleen meer zelfvertrouwen hebben gekregen, beter voor zichzelf kunnen en durven op te komen maar vooral ook dat zij de aangereikte handvatten handig en snel kunnen en durven in te zetten in diverse sociale situaties. Hierdoor komt er tijd en energie vrij voor het leren. Ze hoeven nu minder aandacht te schenken aan hun omgeving en wat anderen eventueel zouden kunnen denken. Er is meer aandacht voor het leren leren.

Oplossingsstrategieën Samen Sterk

Verschillende oplossingsstrategieen voor sociale vaardigheidsproblemen zijn:

  • Luisteren
  • Uitpraten
  • Afkoelen
  • Negeren
  • Excuses maken
  • Hulp vragen
  • Bemiddelen
  • Onderhandelen

Deze oplossingsstrategieën worden door middel van energizers praatplaten, werkboek, ervaringsgerichte oefeningen, memoryspellen, kwartetspellen etc. elke trainingsbijeenkomst stapsgewijs verder uitgewerkt.